Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor:

Příjem žádostí a dalších podání je možný v podatelně (prosklená kancelář v přízemí u hlavnímu vchodu školy) na adrese:

SPŠ Tábor
Komenského 1670
Tábor 390 41
   
Otevírací hodiny podatelny:

pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00
pátek: 8:00 - 14:00


E - podatelna - elektronická adresa:  info@sps-tabor.cz

E-podatelna umožňuje elektronické podání datových zpráv, včetně podání zpráv podepsaných zaručeným elektronickým podpisem odesilatele (§ 3 NV č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Dotazy k provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu e-podatelny, případně na poštovní adresu školy. Dotazy ohledně technických parametrů škola vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne  jejich doručení.

Identifikátor datové schránky: dzzj4wc

Datové zprávy je rovněž možno škole předávat na technických nosičích (viz. specifikace níže) osobně nebo poštou. Osobní předání je možné v otevíracích hodinách podatelny (uvedeny výše).

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána.

 

 

Základní technické informace o podání datových zpráv na technických nosičích

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: .txt, .htm, .html, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx.

V případě pochybností lze bližší informace získat prostřednictvím e-podatelny, kde odpovědní zaměstnanci zodpoví Váš dotaz ohledně akceptovatelnosti formátu datové zprávy.


Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD a zařízeních připojitelných přes USB port bez nutnosti instalace  ovladače, jako např. USB flash disky, externí pevné disky apod.. V případě pochybností vzneste dotaz na naši  e-podatelnu, kde Vám naši zaměstnanci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

 

Základní zákonem vymezené podmínky, podle kterých je možné vůči škole činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů

1) Podání podle § 19 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), podané výhradně elektronicky musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

2) Elektronické podání podle § 19 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), které není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, musí být do 3 dnů doplněno podepsaným písemným podáním nebo potvrzeno podpisem při osobní návštěvě odesilatele.

3) Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

4) Datové zprávy zaslané škole, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci.

facebook SPŠ Tábor


 

Krátké zprávy

Pondělí, 12. listopad 2018
Kdo jste z Písku a okolí a chcete o nás vědět víc, zajděte dnes na píseckou burzu středních škol
Úterý, 06. listopad 2018
Předáváme informace o studiu u nás na dvou místech: na burzách středních škol v Pelhřimově a ve Strakonicích
Středa, 31. říjen 2018
S malým odkladem 3 dnů slavíme Den republiky na naší škole netradičním kulturně -sportovně-naučně-zábavným interaktivním programem :-)
Pondělí, 29. říjen 2018
Užijte si dvoudenní podzimní prázdniny 29.-30.10.2018
Neděle, 28. říjen 2018
Erasmus+ letos potřetí. Dnes odlétá 14členná skupina (lyceisté, strojaři, stavaři, truhláři) na dvoutýdenní stáž ve firmách ve Valencii
Neděle, 28. říjen 2018
Státní svátek - republika slaví 100. narozeniny! Tak hodně štěstí a zdraví do další 100!
Pátek, 26. říjen 2018
Dnes končí odborná stáž, výuka CNC modulu v angličtině, ve Spišské Nové Vsi. Naši 3 strojaři získají certifikáty a zítra se vracejí domů
Pátek, 26. říjen 2018
Slovinské střídání: 4 studenti svoji stáž ve firmách na Táborsku končí a jedou domů, 3 noví během víkendu přijedou a v pondělí stáž zahajují
Středa, 24. říjen 2018
Anglického divadelního představení se zúčastní dvě skupiny našich žáků, první jedou dnes do Prahy, druzí zítra do Českých Budějovic
Pátek, 19. říjen 2018
Výběr chlapců - fotbalistů jede na kvalifikaci do Plzně.
Čtvrtek, 18. říjen 2018
Kdo uteče - vyhraje! Naše děvčata utekla všem v krajském závodu v přespolním běhu a dnes běží republikové finále v Hr.Králové. Držíme palce!
Středa, 17. říjen 2018
Největší místní náborová akce: prezentace středních škol v hotelu Palcát. Zájemci o studium u nás, zajděte si pro informace!
Úterý, 16. říjen 2018
Exkurze na Čapkovu Strž a do Památníku Vojna u Příbrami se dnes zúčastní 3La, b, pozítří 3P a 3Sb.
Pondělí, 15. říjen 2018
Něco o čerpadlech se dozvědí žáci 4Sa přímo od odborníků z firmy Wilo.
Neděle, 14. říjen 2018
Další studenti jedou do Spišské Nové Vsi, tentokrát 3 strojaři, kteří se zúčastní 14-denní mezinárodní výuky modulu CNC v angličtině
Pátek, 12. říjen 2018
Do výuky praxe ve 3Sa dnes přijdou odborníci z firmy REMS
Pátek, 12. říjen 2018
První ročníky se dnes učí ve škole jen 2 hodiny, poté je čeká divadelní představení v táborském Divadlo Oskara Nedbala
Čtvrtek, 11. říjen 2018
Kdo z Třeboňska má chuť jít studovat střední školu do Tábora, najde dnes informace o naší škole na Burze SŠ v Třeboni
Čtvrtek, 11. říjen 2018
Naši fotbalisté bojují na přeboru středních škol v Jindřichově Hradci
Středa, 10. říjen 2018
Pozor - ve škole je klokan! Tedy - Přírodovědný klokan, mezinárodní soutěž pro zvídavé žáky