Klíčová aktivita č.7: Spolupráce se základními školami

Klíčová aktivita č.7: Spolupráce se základními školami

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor:

V rámci projektu byla navázána spolupráce se šesti základními školami regionu, a to ZŠ Tábor Husova a ZŠ Tábor Helsinská, ZŠ Bechyně Školní, ZŠ Malšice, ZŠ Soběslav Komenského a ZŠ Soběslav Dr. E. Beneše.

Aktivita měla několik součástí:

1.      projektové dny ZŠ na SPŠ. Projektových dnů proběhlo pro každou zúčastněnou školu 5 a jejich náplní byly ukázkové hodiny výuky ve vybraných tématech (chemie, programování, matematika, fyzika, kovárna…). Žáci se dozvěděli o způsobu výuky na SPŠ a mohli si sami vyzkoušet činnosti spojené s daným předmětem.

2.      výuka žáků partnerských ZŠ ve strojních a dřevařských dílnách SPŠ. Náplň zde byla ryze praktická – rukodělná činnost žáků, tvorba výrobků z kovu a dřeva (např. kovový svícen, dřevěná hrací kostka, stojánek na tužky…).

3.      společné exkurze žáků SPŠ a ZŠ. Pro každou partnerskou ZŠ proběhly celkem tři: na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, do vzdělávacího centra Techmania Plzeň a do firmy Škoda Auto Mladá Boleslav.

4.      stáže učitelů zmíněných ZŠ na SPŠ (podpora technického vzdělávání, seznámení s technickým vzděláváním na SPŠ, propojení přírodovědného a technického vzdělávání na ZŠ a SŠ, navázání vzájemných kontaktů a spolupráce pedagogů obou typů škol).

5.      aktivita souvisela s KA02 Den ve firmě – pedagogové SPŠ a partnerských ZŠ se účastnili odborných exkurzí, dále s částí aktivity KA01 Školení k pořízenému vybavení – pedagogové SPŠ a partnerských ZŠ spolupracovali na workshopu pro učitele Badatelské postupy ve výuce a volnočasových aktivitách s využitím systému Pasco, dále s aktivitou KA03 Spolupráce s VŠ – Dnů na VŠTE se zúčastnili žáci a pedagogové SPŠ a všech partnerských ZŠ.

Během trvání projektu proběhlo celkem 6 cyklů výuky žáků partnerských ZŠ v dílnách SPŠ, v rámci nichž se uskutečnilo 60 čtyřhodinových bloků výuky ve strojních dílnách a 60 stejných bloků výuky v dřevařských dílnách, dále proběhlo 5 projektových dnů s celkovým objemem 70 čtyřhodinových bloků výuky a práce žáků ZŠ v odborných učebnách a laboratořích SPŠ. Uskutečnilo se 12 jednodenních a 6 dvoudenních společných exkurzí pro žáky SPŠ a partnerských ZŠ, učitelé ZŠ absolvovali stáže na SPŠ, učitelé ZŠ a SPŠ pak společné stáže ve spolupracujících firmách. Celkem bylo podpořeno 1612 žáků a 71 pedagogů, ovšem většina  z podpořených osob se zúčastnila několika částí/podaktivit této rozsáhlé klíčové aktivity.

Hlavním smyslem této aktivity bylo podchycení technicky a přírodovědně nadaných dětí ze ZŠ, jejich motivace ke studiu technických oborů, zejména na SPŠ strojní a stavební v Táboře, následně pak profesní směrování do technických oblastí nebo k dalšímu studiu technických a přírodních věd. Pedagogům obou typů škol přinesla aktivita lepší informace a provázanost učiva, navázání kontaktů a spolupráci, což má pozitivní dopad na žáky SŠ i ZŠ.

(Tra)

facebook SPŠ Tábor


 

Krátké zprávy

Pondělí, 12. listopad 2018
Kdo jste z Písku a okolí a chcete o nás vědět víc, zajděte dnes na píseckou burzu středních škol
Úterý, 06. listopad 2018
Předáváme informace o studiu u nás na dvou místech: na burzách středních škol v Pelhřimově a ve Strakonicích
Středa, 31. říjen 2018
S malým odkladem 3 dnů slavíme Den republiky na naší škole netradičním kulturně -sportovně-naučně-zábavným interaktivním programem :-)
Pondělí, 29. říjen 2018
Užijte si dvoudenní podzimní prázdniny 29.-30.10.2018
Neděle, 28. říjen 2018
Erasmus+ letos potřetí. Dnes odlétá 14členná skupina (lyceisté, strojaři, stavaři, truhláři) na dvoutýdenní stáž ve firmách ve Valencii
Neděle, 28. říjen 2018
Státní svátek - republika slaví 100. narozeniny! Tak hodně štěstí a zdraví do další 100!
Pátek, 26. říjen 2018
Dnes končí odborná stáž, výuka CNC modulu v angličtině, ve Spišské Nové Vsi. Naši 3 strojaři získají certifikáty a zítra se vracejí domů
Pátek, 26. říjen 2018
Slovinské střídání: 4 studenti svoji stáž ve firmách na Táborsku končí a jedou domů, 3 noví během víkendu přijedou a v pondělí stáž zahajují
Středa, 24. říjen 2018
Anglického divadelního představení se zúčastní dvě skupiny našich žáků, první jedou dnes do Prahy, druzí zítra do Českých Budějovic
Pátek, 19. říjen 2018
Výběr chlapců - fotbalistů jede na kvalifikaci do Plzně.
Čtvrtek, 18. říjen 2018
Kdo uteče - vyhraje! Naše děvčata utekla všem v krajském závodu v přespolním běhu a dnes běží republikové finále v Hr.Králové. Držíme palce!
Středa, 17. říjen 2018
Největší místní náborová akce: prezentace středních škol v hotelu Palcát. Zájemci o studium u nás, zajděte si pro informace!
Úterý, 16. říjen 2018
Exkurze na Čapkovu Strž a do Památníku Vojna u Příbrami se dnes zúčastní 3La, b, pozítří 3P a 3Sb.
Pondělí, 15. říjen 2018
Něco o čerpadlech se dozvědí žáci 4Sa přímo od odborníků z firmy Wilo.
Neděle, 14. říjen 2018
Další studenti jedou do Spišské Nové Vsi, tentokrát 3 strojaři, kteří se zúčastní 14-denní mezinárodní výuky modulu CNC v angličtině
Pátek, 12. říjen 2018
Do výuky praxe ve 3Sa dnes přijdou odborníci z firmy REMS
Pátek, 12. říjen 2018
První ročníky se dnes učí ve škole jen 2 hodiny, poté je čeká divadelní představení v táborském Divadlo Oskara Nedbala
Čtvrtek, 11. říjen 2018
Kdo z Třeboňska má chuť jít studovat střední školu do Tábora, najde dnes informace o naší škole na Burze SŠ v Třeboni
Čtvrtek, 11. říjen 2018
Naši fotbalisté bojují na přeboru středních škol v Jindřichově Hradci
Středa, 10. říjen 2018
Pozor - ve škole je klokan! Tedy - Přírodovědný klokan, mezinárodní soutěž pro zvídavé žáky